PEUGEOT ORIĢINĀLĀS REZERVES DAĻAS

Viss, kas jāzina par Peugeot automobiļu rezerves daļām

Visa mūsu tehnoloģija un prasmes ir apvienotas, lai panāktu šādu nevainojamu rezerves daļu kopumu. Tādēļ Peugeot var nodrošināt garantiju tikai savām rezerves daļām.

Jūsu automobiļa kalpošanas ilgums

Jūsu transportlīdzekļa apkope ar Peugeot oriģinālajām rezerves daļām garantē paredzēto darba ilgumu un drošību visu automobiļa ekspluatācijas laiku.

Visas Jūsu automobiļa detaļas (rezerves daļas un papildu aprīkojums) ir apstiprinātas Peugeot oriģinālās rezerves daļas. Tā ir garantija un drošība Jums.

Peugeot oriģinālās rezerves daļas ir izstrādātas un pilnveidotas jau automobiļa tapšanas procesā un visas sastāvdaļas garantē Jums pastāvīgu kvalitāti visu automobiļa lietošanas laiku. Tādēļ mēs Jums iesakām vienmēr izmantot tikai Peugeot oriģinālās rezerves daļas.

Ļoti stingras tehniskās prasības

Rezerves daļām, uz kurām ir Peugeot oriģinālo rezerves daļu uzraksts, jāatbilst zināmiem kritērijiem un tām jāiziet ļoti stingra sastāva un kvalitātes kontrole.

Peugeot oriģinālās rezerves daļas ir ražotas:

  • Peugeot vai 
  • tā meitas uzņēmumos, ko šādā gadījumā Peugeot stingri pārbauda. 

Katra Peugeot oriģinālā rezerves daļa ir izveidota, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tiek izmantoti tikai ļoti kvalitatīvi materiāli, kuru īpašības tiek stingri pārbaudītas visa ražošanas procesa laikā.

Peugeot oriģinālajām rezerves daļām ir jāizpilda ļoti stingri testi un pārbaudes:

  • Korozijas pārbaude (tikai metāla daļām) 
  • Darba drošības pārbaude 
  • Izturības pārbaude 
  • Darba ilguma pārbaude 
  • Pārbaudes katrai precei īpaši (piemēram, pārbaudes lietajiem diskiem: nodiluma pārbaude, triecienu pārbaude, iespiedumu pārbaude un krāsu pārbaude). 

Īpašs iepakojums

Lielākā daļa Peugeot oriģinālo rezerves daļu ir ar iegravētu lauvas emblēmu. Tās ir iepakotas un marķētas kā „Peugeot oriģinālās rezerves daļas” (Genuine Parts).

Plašs tirdzniecības tīkls

Peugeot oriģinālās rezerves daļas pārdod Peugeot importētāju un pilnvaroto izplatītāju ķēdē visā pasaulē.

Peugeot oriģinālās rezerves daļas ir viegli atpazīstamas un tās pārdod visi izplatītāji Peugeot tirdzniecības tīklā.

Peugeot oriģinālo rezerves daļu garantija Latvijā

No 01.05.2021 Peugeot  visām Peugeot oriģinālajām rezerves daļām, kuras ir pārdevis OÜ Auto-Bon Baltic un kuras ir iegādātas un uzstādītas Peugeot pilnvarotās remontdarbnīcās, nodrošina 2 gadu garantiju saskaņā ar garantijas noteikumiem. Papildu informāciju vaicājiet tuvākajā Peugeot pilnvarotajā pārstāvniecībā.

Jūsu Peugeot nav veidots tikai no detaļām vien - tas ir apvienotu un savā starpā cieši saistītu sastāvdaļu kopums, ko esam pārbaudījuši un izstrādājuši Peugeot uzņēmumā, lai nodrošinātu Jūsu automobilim maksimāli augstu kvalitāti un darba drošību.

Darbvirsmas versija